Psychologia pozytywna

W pracy psychoterapeutycznej wykorzystuję osiągnięcia psychologii pozytywnej. Jest to prężnie rozwijający się nurt psychologii naukowej. Do czasu jej powstania psychologia zajmowała się głównie obszarami deficytów, patologii oraz podejmowaniem oddziaływań "naprawczych".

Psychologia pozytywna koncentruje się na mocnych stronach jednostki, sposobach wywoływania pozytywnych emocji, kształtowaniu zalet i cnót człowieka. Ta dziedzina wiedzy i praktyki psychologicznej, w wyniku rzetelnie prowadzonych badań naukowych, tworzy i weryfikuje skuteczne interwencje podnoszące poczucie szczęścia oraz dobrostanu.

Uwaga! Gratka dla kinomanów. Spis filmów wspierających rozwój 24 sił charakteru.

Pozytywna strona psychologii

Krytyczna analiza poradników sukcesu w kontekście psychologii pozytywnej

Szczęście w ujęciu psychologii pozytywnej

Szczęśliwe dziecko, szczęśliwego rodzica

Odporność pracownika a odporność organizacji