Skuteczność psychoterapii

Jeśli zastanawiasz się, czy psychoterapia ma sens i czy jest skuteczna, poniżej znajdziesz na to odpowiedź. Autor zestawienia zbiera wyniki różnych badań naukowych. Artykuły źródłowe łatwo znajdziesz w Google Scholar.

Biorąc pod uwagę badania naukowe, istnieje kilka rzeczy dotyczących praktyki poradnictwa psychologicznego (counsellingu) i psychoterapii, które możemy powiedzieć z pewnym przekonaniem:

  • Poradnictwo psychologiczne i psychoterapia pomagają: ogólnie rzecz biorąc, ludzie, którzy korzystają z terapii mają później niższy poziom dystresu psychologicznego, niż ci którzy w terapii nie uczestniczą.
  • W przypadku wielu form dystresu psychicznego, terapia jest równie skuteczna, a długoterminowo może być bardziej skuteczna niż leki.
  • Terapie psychologiczne są efektywnymi ekonomicznie formami leczenia.
  • Na ogół istnieją jedynie niewielkie różnice w skuteczności różnych podejść psychoterapeutycznych.
  • Poziom zaangażowania pacjentów w terapię oraz ich zdolność do korzystania z relacji terapeutycznej znajdują się wśród najsilniejszych predyktorów rezultatów.
  • Sposoby wchodzenia przez terapeutów w relację z pacjentami mają większe znaczenie dla wyników terapii, niż ich cechy osobiste, demograficzne czy zawodowe.
  • Pozytywne rezultaty są związane z opartym na współpracy, troskliwym, empatycznym i umiejętnym sposobem nawiązywania i funkcjonowania w relacji.
  • Techniki terapeutyczne mogą stanowić użyteczną część procesu poradnictwa psychologicznego i psychoterapii.

Cooper, M. (2010). Efektywność psychoterapii i poradnictwa psychologicznego. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP, s. 209-210.