O mnie

Image

Jacek Załuski - jestem psychoterapeutą, psychologiem (Uniwersytet Śląski w Katowicach), magistrem zarządzania (Akademia Ekonomiczna w Katowicach) oraz Specjalistą Counsellingu Gestalt (Centrum Counsellingu Gestalt we współpracy z Associazione Italiana di Counselling).

Wykładałem m.in. na Wydziale Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie oraz w Akademii Leona Koźmińskiego.

Prowadziłem badania naukowe nad odpornością na stres, rolą wsparcia społecznego w radzeniu sobie ze stresem oraz w obszarze zastosowania psychologii pozytywnej we wspieraniu dobrostanu pracowniczego.

Od 19 lat pracuję terapeutycznie prowadząc psychoterapię indywidualną oraz par. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

W ramach mojej działalności w stowarzyszeniach profesjonalnych jestem członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej, członkiem zwyczajnym Polskiej Federacji Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Association for Contextual Behavioral Science oraz członkiem założycielem ACBS Polska.

Umów się na konsultację