Problematyka i cele terapeutyczne

Swoją ofertę pomocy psychologicznej kieruję do osób doświadczających:

  • problemów emocjonalnych;
  • trudności rodzinnych, partnerskich, wychowawczych;
  • problemów zawodowych;
  • silnego i długotrwałego stresu;
  • kryzysu poczucia sensu życia;
  • żałoby;
  • przemocy;
  • dolegliwości psychosomatycznych;
  • zaburzeń: lękowych (stanów lękowych, lęku panicznego, uogólnionych zaburzeń lękowych - GAD, fobii, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych - OCD, zespołu stresu pourazowego - PTSD), nastroju (depresyjne, dwubiegunowe), osobowości (z pogranicza - borderline, narcystycznego i innych), odżywiania (anoreksja, bulimia, zespół objadania się);

oraz pragnących rozwijać swoją osobowość, poszerzać świadomość, odkrywać mocne strony i na co dzień z nich korzystać.

Umów się na konsultację